6 տեղակալ, 7 խորհրդական, 1 միլիոն 320 հազար դրամ աշխատավարձ. Ավինյանի աշխատանքային պայմանները

6 տեղակալ, 7 խորհրդական, 1 միլիոն 320 հազար դրամ աշխատավարձ. Ավինյանի աշխատանքային պայմանները

Երևանի ավագանու նոյեմբերի 21-ի նիստի օրակարգում ներառված էր նաև Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի կառուցվածքը, հաստիքացուցակը հաստատելու մասին հարցը:

Սակայն Տիգրան Ավինյանը այն հանեց օրակարգից, քանի որ բավարար ուսումնասիրված չէր: Մինչև նախագծի քննարկումն ու հաստատելը ներկայացնենք առաջարկվող տարբերակը:

Ըստ ներկայացվող նախագծի առաջրկվում են հետևյալ աշխատավարձերը:

Երևանի քաղաքապետ՝ 1 միլիոն 320 հազար դրամ

Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ՝ 1 միլիոն 20 հազար դրամ

Երևանի քաղաքապետի տեղակալ(քանակը՝ 5)՝ 952 հազար դրամ

Երևանի քաղաքապետի տեղակալի օգնական(քանակը՝ 6) 373 հազար դրամ

Երևանի քաղաքապետի խորհրդական(քանակը՝ 7)՝ 629 հազար դրամ

Երևանի մամուլի քարտուղար՝ 629 հազար դրամ

Երևանի քաղաքապետի օգնական(քանակը՝ 4)՝ 544 հազար դրամ

Երևանի աշխատակազմի քարտուղար՝ 935 հազար դրամ

Մնացած հաստիքներին և աշխատավարձերին կարող եք ծանոթանա այս հղումով: