Արցախում օգոստոսի 22-ից կվերսկսվի սննդամթերքի տրամադրման գրավոր դիմումների ընդունման գործընթացը

Արցախում օգոստոսի 22-ից կվերսկսվի սննդամթերքի տրամադրման գրավոր դիմումների ընդունման գործընթացը

Արցախում օգոստոսի 22-ից կվերսկսվի սննդամթերքի տրամադրման գրավոր դիմումների ընդունման գործընթացը

Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են․

նախարարություն ներկայանալ՝ նախօրոք ունենալով պատրաստի դիմում

Օգոստոսի 22-ից կվերսկսվի սննդամթերքի տրամադրման համար գրավոր դիմումների ընդունման գործընթացը: Այս մասին հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը:

Հաշվի առնելով նախարարության պահեստներում առկա սննդամթերքի սակավությունը, աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը, դիմումների մշակման և ապրանքների տեսակավորման աշխատատարությունը՝ խնդրում ենք.

*նախարարություն ներկայանալ՝ նախօրոք ունենալով պատրաստի դիմում

*դիմումի մեջ լրացնել բոլոր պարտադիր պահանջները ( անուն, ազգանուն, հայրանուն և հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական քարտի համարը)

*դիմումին կցել դիմումատուի անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը

*դիմումը հանձնելուց հետո սպասել նախարարության կողմից հեռախոսազանգի

*յուրաքանչյուր ընտանիքի կողմից ներկայացնել միայն մեկ դիմում՝ նշելով ընտանիքի մյուս անդամների անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հայրանուն և հանրային ծառայությունների համարանիշը)

*դիմում ներկայացնելուց հետո կրկնակի դիմում չներկայացնել

*դիմում ներկայացնել սննդամթերքի խիստ անհրաժեշտության դեպքում:

Դիմումի օրինակելի ձևը ներկայացվում է ստորև (դիմումը կարող է ներկայացվել ձեռագիր տարբերակով, սովորական թղթի վրա՝ պահպանելով նախարարության կողմից մշակված դիմումի ձևում առկա պահանջները):

Հուսով ենք ըմբռնումով կմոտենաք ստեղծված իրավիճակին: